foto foto foto foto foto foto foto foto
13.5.2017, B. Martinů - Otvírání studánek, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (foto A. Vosičková)
foto foto foto foto foto foto
19.2.2017, Koncert - KODK, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (foto St. Boloňský)
foto foto foto foto foto foto foto foto
27.11.2016, Já se tam vrátím, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (foto St. Boloňský)
foto foto foto foto foto foto
23.10.2016, Navštívení krásy, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (foto St. Boloňský)
foto foto foto
5.3.2016, Nokturno s poezií Vladimíra Holana, Roztoky, Academic (foto J. Tomeš)
foto foto foto foto
9.1.2016, Jen pár slok... Jaroslava Seiferta, Roztoky, Academic (foto V. Souralová)
foto foto
18.11.2007, Legenda o sv. Ludmile a Legenda o sv. Václavovi, Praha, Domov sv. Karla Boromejského (foto J. Tomeš)